Pilotaż w praktyce – Turecka Izba Gospodarcza przybliża swój sposób na realizację usługi

Turecka Izba Gospodarcza jako jeden z 11 podmiotów z całej Polski świadczy usługę pilotażową doradczo-szkoleniową KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

‹Do tej pory od 10 czerwca TIG podpisała umowy na świadczenie usług doradczo – szkoleniowych z 20 przedsiębiorstwami, z czego 15 z nich zakończyło już pierwszy etap audytu marketingowego. Spośród nich, dla 4 firm opracowano plan marketingowy wraz z propozycją praktycznych działań wdrażających. Co ciekawe, największym zainteresowaniem usługa cieszy się wśród przedsiębiorstw z branży cukierniczej, piekarniczej oraz przetwórstwa mięsnego.

‹Do obsługi projektu dedykowano 8 pracowników TIG, z czego aż 6 konsultantów oraz 2 osoby do obsługi administracyjnej. Cały zespół przygotowywał się gruntownie  do świadczenia usługi poprzez opracowywanie dokumentacji, w tym wzorów umów, deklaracji poufności, formularzy, zaświadczeń, oświadczeń, raportów, protokołów oraz ankiet.

‹W ramach projektu zorganizowano także szkolenie pn. „Efektywne działania marketingowe podstawą sukcesu firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego”. Dwie edycje szkolenia obyły się 17 i 18 sierpnia oraz 26 i 27 sierpnia w miejscowości Uniejów. Podczas dwóch dni uczestnicy brali udział w warsztatach teoretycznych nt. działań marketingowych, a także w praktycznych szkoleniach  z zakresu praktyk marketingowych (poruszających tematykę podstawowych elementów marketingu mix, zarządzania marketingiem, celów i strategii marketingowych), a także PR (wizerunku firmy, współpraca z mediami, etc.).

‹Warto przybliżyć sposób ,,rekrutowania” klientów usługi. Wykwalifikowana kadra realizująca pilotaż promuje usługę podczas bezpośrednich spotkań z właścicielami firm lub osobami zarządzającymi danym przedsiębiorstwem.

Podczas tych spotkań staramy się jak najlepiej zaprezentować ofertę usługi pilotażowej. W naszej ocenie jest to najbardziej efektywna forma promocji. – mówi pani Monika Kozłowska, Dyrektor Tureckiej Izby Gospodarczej.

Projekt promowany jest także przy okazji różnorakich spotkań regionalnych, w tym m.in. w trakcie regionalnych spotkań ośrodków KSU z województwa wielkopolskiego lub regionalnych dożynek, podczas których swoje stoiska prezentowało wiele firm z branży przetwórstwa rolno – spożywczego. Kolejnym sposobem jest także informowanie na bieżąco przedsiębiorców drogą elektroniczną – poprzez rozsyłanie informacji do portali internetowych oraz zamieszczając informacje z Biuletynie TIG (nieodpłatnie dystrybuowanym wśród przedsiębiorców).

Ponadto, informacja o realizowanym projekcie znajduje się na naszej stronie internetowej www.tig.turek.pl wraz z  możliwością  wypełnienia i  przesłania do nas karty zgłoszeniowej zainteresowanej firmy.  Staramy się także informować klientów na bieżąco o dostępnych usługach Krajowego Systemu Usług za pośrednictwem Konsultantów  świadczących usługi informacyjne w Punktach Konsultacyjnych KSU  przy TIG. – dodaje pani Monika.

Przedsiębiorców zainteresowanych usługą pilotażową zapraszamy do odwiedzenia strony KSU (http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/marketing-dla-branzy-przetworstwa-rolno-spozywczego?first=Y).

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl