Nagrody w konkursie filmowym realizowanym w ramach projektu „Filmoteka w Gminie Turek” przyznane!

Z przyjemnością informujemy, iż zakończona została realizacja projektu „Filmoteka w Gminie Turek”, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na tzw. Małe projekty.”

W dniu 26.03.2013r. w szkole Gimnazjalnej w Słodkowie odbyło się spotkanie podsumowujące jego realizację. Podczas spotkania rozstrzygnięty został również konkurs filmowy, który był ostatnim etapem realizacji projektu.

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku. Zgodnie z założeniami do udziału w projekcie zgłosiło się 15 chętnych uczniów ze szkoły Gimnazjalnej w Słodkowie. Jego głównym celem było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów na temat teorii i praktyki nagrywania filmów oraz aspektów związanych z filmem. W celu osiągnięcia założonego celu zorganizowane zostały warsztaty dotyczące kręcenia filmów, warsztaty dotyczące przedsiębiorczości oraz spotkania odnoszące się do historii, kultury i sztuki Gminy Turek. Ostatnim etapem projektu była organizacja konkursu filmowego, w ramach którego młodzież miała za zadanie przygotować krótkometrażowe filmy, których tematem była Gmina Turek.

Podczas warsztatów dotyczących przedsiębiorczości, które trwały łącznie 8 godzin, młodzież dowiedziała się m.in.: jak napisać dobry biznes plan oraz jak krok po kroku zarejestrować działalność gospodarczą.

Podczas warsztatów dotyczących Gminy Turek uczniowie zapoznali się między innymi z historią gminy, zabytkami i obiektami rekreacyjno-sportowymi, które znajdują się na jej terenie, walorami przyrodniczymi oraz imprezami cyklicznymi, które są organizowane dla jej mieszkańców.

Ostatnimi zajęciami realizowanymi w ramach projektu były warsztaty dotyczące nagrywania filmów, podczas, których młodzież oprócz poznania podstawowych pojęć z tematyki filmowania, została zapoznana z tajnikami związanymi stricte z przygotowaniem filmów m.in. poznała rodzaje ujęć, sposób oświetlenia. Podczas zajęć przygotowane zostały również scenariusze filmów, które młodzież miała za zadanie przygotować podczas konkursu.

W efekcie końcowym do konkursu zgłoszono 6 krótkometrażowych filmów. Zgodnie z przyjętym regulaminem konkursu, młodzież mogła pracować w pojedynkę lub w grupach maksymalnie do 3 osób. Każdy film przygotowany przez młodzież miał za zadanie promować Gminę Turek uwzględniając jej zabytki, obiekty przyrodnicze, imprezy kulturalne lub sportowe, znane postaci, a więc wszystko co może zaciekawić, zauroczyć i przyciągnąć.

Oto tytuły i nazwiska autorów filmów zgłoszonych do konkursu:

1.    Usportowiona szkoła (autorzy: Dominik Włodarczyk i Arkadiusz Domagalski)

2.    Kościół w Obrzębinie (autorzy: Estera Wędzik i Anita Pietraszek)

3.    Stadnina koni w Kowalach Księżych (autorzy: Klaudia Nowicka, Natalia Chrzanowska)

4.    Kapliczki w Słodkowie (autorzy: Marika Wieczorek, Nikola Kaźmierczak, Weronika Wiwatowska)

5.    Park w Słodkowie (autorzy: Weronika Maćkowska, Patrycja Przybył, Magda Szymczak)

6.    Wiatrak w Słodkowie (autorzy: Artur Kowalczyk, Sebastian Czekała, Norbert Gronostaj)

Wybór zwycięzców nastąpił w dniu 7 marca 2013 podczas posiedzenia Kapituły Konkursu Filmowego. Podczas oceny prac brane pod uwagę były przede wszystkim: pomysłowość, technika i wrażenia artystyczne. Jury, które zgodnie z regulaminem miało za zadanie przyznać 3 nagrody zostało postawione przed trudnym zadaniem, ponieważ wszystkie filmy zgłoszone do konkursu stały na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie po burzliwych naradach udało się rozdzielić nagrody. Zwycięzcą konkursu została 3-osobowa grupa reżyserska w składzie: Artur Kowalczyk, Sebastian Czekała, Norbert Gronostaj, która przygotowała film pn. Wiatrak w Słodkowie. Zwycięzcy otrzymali kamery cyfrowe. Drugie miejsce przyznane zostało Dominikowi Włodarczykowi i Arkadiuszowi Domagalskiemu za film „Usportowiona szkoła”. Nagrodami za drugie miejsce były Tablety PC. Miejsce trzecie przypadło Klaudii Nowickiej i Natalii Chrzanowskiej. Nakręciły one film pn. Stadnina koni w Kowalach Księżych. Za trzecie miejsce przyznane zostały aparaty cyfrowe.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać również wyróżnienia dla pozostałych uczestników konkursu. Nagrodami dla wszystkich pozostałych osób było odtwarzacze MP3. Ponadto każdy z uczestników otrzymał również pamiątkową publikację, przedstawiającą działalność Tureckiej Izby Gospodarczej.

Na zakończenie konferencji gratulacje twórcom filmów złożył Pan Karol Mikołajczyk – Wójt Gminy Turek, który dziękował młodzieży za zaangażowanie i włożenie dużej ilości energii w udział w projekcie, a także za przygotowanie filmów, które będą dla Gminy doskonałym sposobem promocji. Głos zabrał również Pan Jerzy Zygmunt – gospodarz uroczystości, który podziękował natomiast przedstawicielom Tureckiej Izby Gospodarczej za realizację projektu na terenie Gimnazjum w Słodkowie. Podkreślił również, że ma nadzieję na dalszą owocną współpracę i realizację projektów o podobnej tematyce.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby obejrzeć filmy przygotowane przez młodzież zapraszamy do biura Tureckiej Izby Gospodarczej. Filmy te zostaną również udostępnione na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia galerii z konferencji podsumowującej projekt.

Kordynator Projektu

Tobiasz Guźniczak

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl