Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w pow. tureckim

Projekt realizowany w Partnerstwie przez DGA SA (Partner Wiodący) oraz Turecką Izbę Gospodarczą (Partner) w ramach Działania 8.1.2 WRPO: Kształcenie ogólne w oparciu o zatwierdzenie diagnozy przez rozw. 4 szkół. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli 4 gimnazjów (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) na terenie 3 wlkp. gmin (Brudzew, Malanów, Kawęczyn) w powiecie tureckim tj. Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie –GK Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie-GM Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Brudzewie-GB Gimnazjum w Zespole Szkół w Kowalach Pańskich-GKP Szkoły objęte wsparciem znajdują się na obszarach wiejskich funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych na terenie Wielkopolski. Celem Projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz wzrost kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli do 31.07.2019r. poprzez doposażenie 4 pracowni przedmiotowych w 4 szkołach, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, projektów edukacyjnych dla uczniów (w tym uczniów z SPE), doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w studiach i/lub szkoleniach. Zaplanowanie działania: zajęcia wyrównawczych, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, doradztwo edukacyjno-zawodowe, zakup wyposażenia pracowni, szkolenia i/lub studia podyplomowe dla nauczycieli.    

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl