Informacja o projekcie

Uprzejmie informujemy, iż Turecka Izba Gospodarcza pozyskała środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na tzw. Małe projekty” na realizację projektu „Nordic Walking z treningiem zdrowotnym na obszarze LGD T.U.R.”

Celem projektu jest organizacja czasu wolnego i promocja aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia, a także kształtowanie wśród uczestników projektu zasad prawidłowego odżywiania, poprzez organizację kursów Nordic Walking i spotkań z dietetykiem.

W ramach projektu „Nordic Walking z treningiem zdrowotnym na obszarze LGD T.U.R.” przewidziana została organizacja kursów NW dla dwóch grup 15-osobowych. Dla każdej z grup zorganizowanych zostanie 12 godzin zajęć z Nordic Walking, podczas których uczestnicy oprócz poprawienia swojej kondycji fizycznej, będą mieli możliwość poznania prawidłowej techniki marszu i struktury treningu NW.

Ponadto uczestnicy będą mieli również zagwarantowane dwukrotne spotkanie z dietetykiem. W trakcie spotkań, zostaną przeprowadzone badania analizy masy ciała, na podstawie których dietetyk w trakcie indywidualnego spotkania dokona wskazówek żywieniowych.

 

Nabór do udziału w projekcie odbywa się od 1 czerwca do 31 lipca bieżącego roku. Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie pod numerem tel: 63 289 18 89 lub osobiście w siedzibie biura Tureckiej Izby Gospodarczej (ul. Kaliska 47, 62-700 Turek)

 

O wszystkich szczegółach i aktualnościach związanych z realizacją niniejszych projektów – w tym o terminach rajdów i kursów NW, informować będziemy na stronie internetowej TIG, na łamach lokalnej prasy oraz mailowo.

Zachęcamy do śledzenia postępów w realizacji projektów i licznego udziału w proponowanych zajęciach. Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl