Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

 Uprzejmie informujemy, iż Turecka Izba Gospodarcza pozyskała środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na tzw. Małe projekty.”

W związku z powyższym, od dnia 12.11.2012 r.. na terenie lokalnej grupy działania, rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Filmoteka w Gminie Turek”, którego celem jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów na temat teorii i praktyki kręcenia filmów oraz innych aspektów związanych z filmem.

Projekt podzielony został na kilka etapów. Pierwszy z nich przeznaczony został na promocję oraz rekrutacje uczestników. W etapach kolejnych przeprowadzone zostaną warsztaty dotyczące kręcenia filmów, zajęcia z przedsiębiorczości, których celem będzie przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej oraz spotkania z osobami opowiadającymi o historii, kulturze i sztuce regionu tureckiego.

Projekt ma wiec za zadanie przygotować młodzież do obcowania z dziełem filmowym, zachęcić ich do samodzielnej pracy nie tylko z kamerą, ale również podczas dorosłego życia, np. przy podejmowaniu działalności gospodarczej.

Uczestnikami projektu będzie piętnastu uczniów z Gimnazjum w Słodkowie.
O przystąpieniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Udział w projekcie jest bezpłatny – finansowany z Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podczas warsztatów, instruktor prowadzący zajęcia będzie miał za zadanie przygotować uczestników do nagrania amatorskich filmików (o długości od 5 do 10 minut), promujących Gminę Turek (tj. zabytki, obiekty przyrodnicze, imprezy kulturalne i sportowe oraz wszystko, co może zaciekawić, zauroczyć i przyciągnąć). Wszystkie przygotowane filmy będą brały udział w konkursie, podczas którego twórcy trzech najlepszych zostaną nagrodzeni.

O przyznaniu nagród decydować będzie Komisja powołana przez organizatora.

Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca projekt, podczas której zaprezentowane zostaną nakręcone przez młodzież filmy. Podczas konferencji wręczone zostaną również nagrody dla laureatów konkursu.

O wszystkich szczegółach i aktualnościach związanych z realizacją niniejszej operacji informować będziemy na łamach strony internetowej TIG, biuletynu Tureckiej Izby Gospodarczej oraz lokalnej prasy. Zachęcamy do śledzenia postępów związanych z realizacją projektu.

 

Tobiasz Guźniczak

Koordynator Projektu

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl