W naszej placówce mają Państwo możliwość złożenia wniosku o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”

Dla kogo?

Jeśli nie posiadasz zatrudnienia i nie wykonujesz innej pracy zarobkowej oraz jesteś:

  • studentem ostatniego roku studiów wyższych lub
  • absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo
  • zarejestrowanym bezrobotnym

… pożyczka jest właśnie dla Ciebie!

Jeśli zamierzasz prowadzić swoją działalność wspólnie, w formie spółki cywilnej – każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę.

Jak to wygląda w praktyce? To bardzo proste.

Np. trzy osoby planują założenie spółki cywilnej:

  • każda z nich składa wniosek np. na 70 tys. zł
  • w przypadku pozytywnej decyzji, każda z tych osób zakłada działalność gospodarczą
  • podpisuje umowę pożyczki z pośrednikiem finansowym
  • otrzymuje wypłatę środków

a następnie zawierana jest umowa spółki cywilnej – łączna, możliwa do uzyskania kwota preferencyjnej pożyczki dla nowo założonej firmy to aż 210 tys. zł.

W celu ułatwienia procedury pożyczkowej, w każdym ze składanych wniosków, część zawierająca biznes plan jest wspólna dla planowanej działalności.

Prowadziłeś już kiedyś działalność gospodarczą? Również możesz się ubiegać o naszą pożyczkę – ważne jest, by poprzednia działalność gospodarcza została zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

Regulamin, wniosek oraz oświadczenia znajdują sę w załączeniu poniżej.

Zapraszamy do kontaktu w siedzibie biura  TIG przy ul. Kaliskiej 47 w Turku lub pod nr telefonu 63 289 18 89

Nowe limity pożyczek

Od 1 września 2017 r. maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 84 413,80 zł, zaś na utworzenie miejsca pracy 25 324,14 zł. Jest to skutkiem zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2017 r. (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2017 r.).

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl