W związku z wpłynięciem do biura projektu założonej liczby Wstępnych formularzy rekrutacyjnych, informujemy, iż rekrutacja do projektu w ramach I tury zostaje zawieszona w ciągu 5 dni roboczych od dnia dzisiejszego, tj. z dniem 27.03.2018 r. (wtorek).

Jednocześnie, z uwagi na wymagane do osiągnięcia efekty projektu, po tym terminie będą przyjmowane (do dn. 13.04.2018r.) formularze od osób, które planują założyć działalność gospodarczą w branży związanej z OZE (odnawialne źródła energii).