Turecka Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o składanie ofert na zapytanie mające na celu wyłonienie dostawcy usługi na najem komputerowej sali szkoleniowej.  

 

oferta najem sal wkład