Żłobek „TUPTUSIE”

 

Niepubliczny żłobek „TUPTUSIE” to miejsce, w którym profesjonalnie i z zaangażowaniem zajmujemy się opieką nad dziećmi w wieku od 5 miesiąca do 3 lat. Budynek przystosowany do potrzeb żłobka. Spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa. Zapewniamy opiekę wychowawczą , pielęgniarską, wspomagamy indywidualny rozwój dziecka, uczymy zabawy w grupie, dzielenia się z innymi, uczymy umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Uczymy dzieci samodzielnego rozbierania się i ubierania, samodzielnego jedzenia przy stolikach, zbierania zabawek, zasuwania krzesełek, mycia rączek, korzystania z nocniczka i toalety. Żłobek „Pod Bocianem” zaprasza dzieci w godzinach 6.30-16.30 od poniedziałku do piątku. Posiadamy stałą, doświadczoną kadrę, dla której najważniejsze jest dobro i rozwój Waszych Dzieci, ciepło i całkowite oddanie pracy.

Naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej atmosfery dla naszych podopiecznych, aby mogli poczuć się  jak w domu. Czuła opieka nad  maluchami idzie w parze z ich edukacją. Opiekunki prowadzą cykl zajęć, których zadaniem jest przygotowanie maluszka do przedszkola. Wszechstronne zajęcia grupowe wspomagają rozwój umiejętności społecznych, gdyż dzieci uczą się nawiązywać kontakty z rówieśnikami oraz poznają reguły zabawy w grupie. Zajęcia rozwijają sprawność motoryczną oraz manualną poprzez szereg atrakcyjnych zadań ruchowych, muzycznych i plastycznych.  Wszystkie te elementy służą usamodzielnieniu dziecka i wprowadzeniu go w  świat przedszkola.

Program zabaw i zajęć w jest ustalany przez personel placówki i podporządkowany do wieku dziecka. Zadaniem personelu jest zapewnienie dziecku właściwej opieki, pomoc w codziennej higienie, usługi pielęgnacyjne, karmienie. W skład cyklu zabaw wchodzą zajęcia stymulujące rozwój intelektualny, motoryczny i emocjonalny między innymi:

*  zajęcia ruchowe,
*  manualne,
*  interaktywne,
*  zabawa z muzyką itp.
*  działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielnienia

Staramy się, aby czas dzieci wypełnić w jak najlepszy sposób, jednocześnie dbając o ich możliwości swobodnego działania. Celem naszego Żłobka jest rozbudzenie i rozwijanie talentu dzieci od najmłodszych lat, a także przygotowanie do wstąpienia bez przeszkód i stresu w życie przedszkolne.

Wprowadzamy dzieci w świat nauki przez zabawę, współpracy i przyjaźni, nowych doświadczeń charakterystycznych dla ich wieku rozwojowego.

Zapraszamy do obejrzenia naszej strony internetowej:
http://www.tuptusie.zlobekprzedszkole.turek.pl/index.html