Zapytanie o cenę przygotowania projektu oraz wydruku ulotek

Turecka Izba Gospodarcza w związku z realizacją projektu Nordic Walking z treningiem zdrowotnym na obszarze LGD T.U.R., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i planowaniem zakupu ulotek promujących Nordic Walking zwraca się z zapytaniem o cenę w/w usługi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

L.p.

Nazwa i opis produktu

Ilość

1. Przygotowanie projektu oraz wydruk ulotek promujących Nordic Walking i aktywny tryb życia

Specyfikacja ulotek:

– format A4,

– składane na 3,

– nadruk 4+4,

– papier kreda 130-135g,

– bindowanie w formacie DL,

– wykonane dwie bigi

 

 

4000 sztuk

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez wskazania przyczyny.

Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: biuro@tig.turek.pl, faksem na numer 63 289 18 89 lub pisemnie na adres Tureckiej Izby Gospodarczej.

Miejsce składania ofert:

Turecka Izba Gospodarcza, ul. Kaliska 47, 62-700 Turek

Termin składania ofert:

10.09.2013 r. do godziny 12.00.

Kryteria oceny oferty:

– cena 100%

Kryteria formalne:

Oferta podlega ocenie tylko wtedy, gdy jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

Do 20.09.2013 r. do godziny 14.00. Wykonawca przedłoży wraz z przedmiotem zamówienia fakturę VAT z 14 dniowym przelewowym terminem płatności. Płatność nastąpi we wskazanym terminie rachunku Zamawiającego.

Miejsce realizacji zamówienia:

Turecka Izba Gospodarcza, ul. Kaliska 47, 62-700 Turek

Pliki do pobrania

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl