Informacja o projekcie

Uprzejmie informujemy, iż Turecka Izba Gospodarcza pozyskała środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na tzw. Małe projekty” na realizację projektu: „Rowerem przez krainę LGD T.U.R.”.

Celem projektu jest rozwój turystyki i rekreacji poprzez organizację rajdów rowerowych oraz promocję lokalnych walorów turystyczno-krajoznawczychi aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców z obszaru LGD T.U.R. W ramach projektu zaplanowane zostało zorganizowanie 4 rajdów rowerowych, szlakami Gmin: Turek, Władysławów, Malanów i Brudzew.

W programie każdego z rajdów organizatorzy zapewniać będą przejazd malowniczymi trasami (trasa jednego rajdu to około 40km), postoje w ciekawych miejscach związanych z lokalną kulturą, historią i przyrodą, wspólne ognisko lub grill z tradycyjnymi, regionalnymi potrawami. Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu rajdu zapewniać będziemy również przewodnika, opiekę medyczną i ubezpieczenie NWW.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w rajdach rowerowych, które będą organizowane w ramach projektu.

O wszystkich szczegółach i aktualnościach związanych z realizacją projektu informować będziemy na stronie internetowej TIG, na łamach lokalnej prasy oraz mailowo.

Zachęcamy do śledzenia postępów w realizacji projektu i do licznego udziału w proponowanych imprezach.

Udział w projektach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl