Firma Budowlana „JAFRA”

 

Firma Budowlana „JAFRA”, prowadzi działalność gospodarczą od 1998 roku. Siedzibą zakładu jest Cisew 143. Firma zatrudnia do 20 pracowników.

Przedmiotem działalności firmy jest:

– produkcja wyrobów budowlanych z betonu,

– produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, produkcja zaprawy murarskiej,

– produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,

– realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

– roboty związane z budową dróg i autostrad,

– rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

– przygotowanie terenów pod budowę,

– wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.

Firma wykonuje roboty budowlane ze starannością i dokładnością, przy zachowaniu stawianych wymagań. Według opinii inwestorów Firma Budowlana „JAFRA” to solidny wykonawca, a właściciel firmy to dobry organizator.