Główny celem projektu jest zapewnienie 10 start-upom będącym w początkowej fazie działalności (do 24m-cy) usług potrzebnych do funkcjonowania i rozwoju do 31.12.2019 r. Każdy inkubowany start-up otrzymuje bon „Innova support” o łącznej wartości 100 tyś., do wykorzystania na inwestycje max. 50 tyś. oraz na usługi doradcze max 50 tyś.

Założeniem projektu jest dostawa wysokiej jakości usług doradczych, które będą efektem ustalenia między start-upem a doradcą.
Proponowana paleta usług:
-okołobiznesowe: usługi księgowe, doradztwo podatkowe, sekretariat, usługi prawne
-doradcze dot. rozwoju biznesu: marketing, e-marketing, pomoc publiczna, zewnętrzne źródła finansowania, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, dor. w zakresie pozyskiwania inwestora, coaching i budowanie zespołu, w tym zarządzanie zasobami ludzkimi
-specjalistyczne: audyty innowacyjności i usługa wdrożenia oraz inne stanowiące odpowiedź na indywidualne potrzeb MSP.

Program inkubacji

ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl

ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
tel: 63 222 38 45