Kancelaria Notarialna V. Sawicka

Kancelaria Notarialna zapewnia profesjonalną i wszechstronną obsługę w dziedzinie dokonywania czynności notarialnych.

Notariusz działając jako osoba zaufania publicznego zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Notariusz Violetta Sawicka po ukończeniu aplikacji notarialnej wykonuje zawód notariusza od 1995r. Kancelarię notarialną z siedzibą w Turku prowadzi od 2001r.

Zgodnie z art 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności;
– sporządza akty notarialne,
– sporządza poświadczenia,
– doręcza oświadczenia,
– spisuje protokoły,
– sporządza protesty weksli i czeków,
– przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
– sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
– sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
– sporządza protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia,
– sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

ul. Kaliska 47
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl

ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
tel: 63 222 38 45