Przyłącz się!

Ubiegający się o przyjęcie w poczet Członków Izby powinien: złożyć deklarację członkowską, wypełnić kwestionariusz firmy, po przyjęciu w poczet członków uiścić wpisowe oraz składkę członkowską. Zgodnie ze Statutem członkowie dzielą się na: zwyczajnych; wspierających; honorowych. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą z zastrzeżeniem art. l ustawy o izbach gospodarczych. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Izby, która zadeklaruje…

deklaracja przystąpienia do TIG

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

ul. Kaliska 47
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl

ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
tel: 63 222 38 45