Lepsza przyszłość z własną firmą

Główny celem projektu jest zwiększenie szansy na założenie i utrzymanie nowych przedsiębiorstw przez 46 osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających  bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i...

Mam plan na BIZNESPLAN – konkurs dla młodzieży

  Turecka Izba Gospodarcza przystępuje do organizacji konkursu „Mam plan na BIZNESPLAN”, który skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy nt. przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności w kierunku zakładania i...

Kurs księgowości dla bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem

Wszystkich bezrobotnych z powiatu tureckiego zapraszamy do udziału w projekcie „Zmiana szansą na sukces” współfinansowanego w ramach WRPO Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy, działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. Projekt...